Firmast

Visioon: Meie visiooniks on olla puhastusteenuste firma, mis tekitab klientides häid emotsioone ning toob naeratuse näole.

Tänapäeval inimeste tööelu muutub tormilise kiirusega ning piir tööaja ja koduaja vahel muutub järjest hägusamaks. On see vaid ühekordne suurpuhastus või regulaarne hoolduskoristus, tellides koristusteenuse oma ala spetsialistidelt, vähendad sellega kindlasti oma majapidamistööde hulka, mis tihtipeale võivad kasvada „üle pea“ ning tekitada asjatut stressi. See hoiab oluliselt palju aega kokku ning tekitab naudingut puhta kodu näol, ilma et ise oleks pidanud füüsilist tööd sellesse panustama.

Cloverhome OÜ meeskonna liikmed on läbinud puhastusteenindaja põhjaliku kursuse, mis vastab vähemalt puhastusteenindaja kutsestandardile tase 3, mis lühidalt kirjeldades tähendab seda, et puhastusteenindaja:

 • Oskab määrata koristusvajaduse
 • Oskab valida ja kasutada koristustarvikuid ja -masinaid
 • Oskab valida, doseerida ja kasutada koristusaineid
 • Oskab teostada erinevaid koristustöid

Meie väärtused:

 • Meile meeldib meie töö
 • Tuleme kohale õigel ajal, ei hiline
 • Viime alustatu lõpuni
 • Meie teenus on orienteeritud tulemusele
 • Läbi koristuse tõstame meie klientide elukvaliteeti
 • Väärtustame pikaajalisi kliendisuhteid
 • Klientide rahulolu on meile oluline
 • Oleme sõbralikud ja hoolivad
 • Tegeleme enesearenguga, täiendame teadmisi ja oskusi

 

Meie poolt pakutav teenus sisaldab professionaalseid koristustarvikuid ja puhastusaineid.